consultare-publica-includerea-unor-conditii-particulare-pentru-teritoriul-iti-delta-dunarii-in-ghidul-pocu-2014-2020-aferent-axei-prioritare-6-prioritea-de-investitii-10-i-obiective-speci

 Catalog-Item Reuse

CONSULTARE PUBLICĂ – includerea unor condiții particulare pentru teritoriul ITI Delta Dunării în Ghidul POCU 2014-2020 aferent Axei Prioritare 6, Prioritatea de Investiții 10.i., Obiective Specifice: 6.3, 6.5, 6.6
Adaugat la data 24 august 2017

Avand în vedere specificitatea teritoriului ITI și a condițiilor particulare în care se desfășoară sistemul de învațământ în zonele greu accesibile din mijlocul Deltei Dunării, vă propunem  analizarea ghidului care a fost publicat în consultare de către Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educației Naționale – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii” – NIVEL NAȚIONAL, în vederea introducerii unor modificări față de condițiile aplicabile la nivel național pentru teritoriul ITI, dacă considerați oportun acest lucru.

 Ghidul Solicitantului este aferent Axei Prioritare 6 ”Educație și competențe”, Priorității de Investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiectivelor Specifice 6.3, 6.5 și 6.6, ”Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii”, din cadrul POCU 2014-2020.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează acțiuni complementare de educație prin oportunități de învățare formală și nonformală adresate elevilor din învățământul obligatoriu aflați în situații de risc de părăsire timpurie a școlii, inclusiv prin dezvoltarea și furnizarea de curricule la decizia școlii orientat spre valorificarea potențialului socio-economic, cultural local și a parteneriatelor cu actori relevanți, precum și prin îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului didactic în vederea implicării directe în măsuri de educație locală în sprijinul creșterii șanselor de acces la o educație de nivel superior și a angajabilității viitorilor absolvenți.

 Având în vedere intenția de a se elabora un Ghid specific teritoriului ITI Delta Dunării, adresăm rugămintea potențialilor beneficiari și tuturor persoanelor interesate, de a transmite eventuale propuneri/ modificări/ completări/ observații etc. cu privire la particularizarea condițiilor din ghid, la adresa office@itideltadunarii.com, până la data de 31.08.2017 (5 zile lucrătoare).