consultare-publica-ghidul-solicitantului-por201633-1b1-axa-prioritara-3

 Catalog-Item Reuse

CONSULTARE PUBLICĂ a Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3
Adaugat la data 2 august 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 28 iulie 2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3​ - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.
Eventualele observații sau comentarii la Ghid se pot transmite la adresa de email info@mdrap.ro, până la data de 29 august 2016, ora 16.00.
Menționăm că pentru solicitanții care vor implementa proiecte pe teritoriul ITI Delta Dunării va fi lansat un ghid distinct, în consultare publică.