consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-imbunatatirea-continutului-digital-si-a-infrastructurii-tic-sectiunea-e-educatie

 Catalog-Item Reuse

POC: S-a lansat în cea de a doua consultare publică ghidul solicitantului pentru îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC – secțiunea E-educație
Adaugat la data 1 martie 2018

Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă relansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Perioada de consultare publică este de 5 zile lucrătoare, începând cu data de 28.02.2018 până la data de 06.03.2018. În această perioadă se aşteaptă observații şi sugestii privind modificările aduse Ghidului care a fost publicat iniţial pentru consultare publică în perioada 29.12.2017-16.01.2018.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12/021.311.39.19 sau pe e-mail la: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro sau office@itideltadunarii.com.

 

Ghid e-Educație