consultare-publica-ghidul-solicitantului-investitii-capacitati-prestare-servicii

 Catalog-Item Reuse

POC lansează în consultare publică ghidul „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”
Adaugat la data 23 iunie 2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor, tip de proiect „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență”

​Proiectele aferente acestui apel vor finanța investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență și vor avea ca activități eligibile:


a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
 
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.
 

Perioada de consultare publică este 22.06.2022-04.07.2022. În acest timp, persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi centralizate de către AM POC. Observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro.

 

Ghid „Investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență