consultare-publica-ghid-finantare-eficienta-energetica-scoli

 Catalog-Item Reuse

Ghidul de finanțare pentru Programul privind creșterea eficienței energetice a unităților de învățământ, în consultare publică
Adaugat la data 9 iulie 2021

​Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice actul normativ pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ.

Proiect OM | Referat de aprobare

Conform documentului, obiectul Programului vizează:

-îmbunătățirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul condiționat al clădirii

-introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei de consum, a sistemelor de ventilare şi climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele urbane de încălzire/răcire, după caz;

-utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasa) etc.

Sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanți:

-unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, județ;

-subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti;

-instituţiile publice din subordinea autorităţilor publice locale.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este:

-3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori, inclusiv;

-6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;

-8.000.000 lei pentru orașe;

-14.000.000 lei pentru consilii județene;

-14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0.

-12.000.000 lei pentru municipii de rang I;

-10.000.000 lei pentru municipii de rang II;

-12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București.

​Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Sursa: http://www.mmediu.ro/