consultare-publica-ghid-deseuri

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POIM: „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor”
Adaugat la data 3 august 2020

Ministerul Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor", Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), revizuit, în stadiu de proiect.

Revizuirea Ghidului solicitantului se face în scopul extinderii listei de beneficiari eligibili și a includerii unor condiții specifice de eligibilitate în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, cu respectarea condițiilor de finanțare din cadrul programului.

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea proiectului de Ghid al solicitantului precizat mai sus, la adresa de e-mail: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, până la data de 15 august 2020.

În același timp cu lansarea consultării publice are loc suspendarea apelului de proiecte POIM/6/3/1/Reducerea numarului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România. Relansarea acestui apel de proiecte, actualizat conform noilor modificări ale POIM și ale ghidului solicitantului va avea loc după finalizarea consultării publice.

GS OS 3.1_consultare