consultare-publica-ghid-POR-copii-apel3

 Catalog-Item Reuse

Consultare publica Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C
Adaugat la data 25 februarie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) a publicat în data de 24.02.2020 spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „copii”.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
Prioritatea de investiție 8.1 sprijină investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează furnizorilor de servicii sociale, singuri sau în parteneriat, ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament pe care urmează să le închidă.
Valoarea minimă a unui proiect este de minimum 200.000 euro, iar cea maximă de 1milion euro.
Precizăm că ghidul a fost revizuit în urma închiderii primelor două apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, pentru relansarea celui de-al treilea apel fiind necesară modificarea criteriilor de eligibilitate.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, la adresa info@mdrap.ro în termen de 5 zile de la publicarea documentului pe site (29 februarie 2020, ora 24:00).
Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, respectiv privind respectarea criteriilor de conformitate/eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, grup vulnerabil: „copii”.