consultare-publica-ghid-POIM-gaze-naturale

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POIM: Ghidul pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale
Adaugat la data 30 iulie 2020

Ministerul Fondurilor Europene lansează în consultare publică proiectul ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final" din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare aferent Obiectivului Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Ghidul solicitantului a fost elaborat în scopul sprijinirii investițiilor de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, cu respectarea condițiilor de finanțare din cadrul programului.

Propunerile și comentariile pe marginea documentului pot fi trimise la sediul MFE din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, Sector 1 și/sau la adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro până pe 10 august 2020.

GHID DISTRIBUTIE GAZE POIM - Forma consultativă​