consultare-publica-POCU

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică, POCU: Ghidul „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV”
Adaugat la data 5 octombrie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar STANDEV" apel non-competitiv, Axa prioritara 6, OS 6.3&6.5&6.6.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 14 octombrie 2021, pe adresa: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

GSCS_Standardizare evaluare_Consultare