consultare-publica-POCU

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM”
Adaugat la data 6 ianuarie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competențe digitale pentru angajații IMM" – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.
Forma consultativă a ghidului este disponibilă aici: http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/2fcc1c758a335e33f00c8211a560a893.zip
​Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: violeta.munteanu@itideltadunarii.com până la data de 20 ianuarie 2020.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0731.400.481, persoană de contact: Violeta Munteanu, expert POCU în cadrul ITI Delta Dunării.

Cine va putea depune proiecte

  • Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);
  • Asociații de întreprinderi;
  • Camerele de Comerț și Industrie.

Ce activități vor fi finanțate

  • Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă;
  • Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.