consultare-publică-sM41a-AFIR

 Catalog-Item Reuse

AFIR: Ghidul solicitantului pentru submăsura 4.1a, dedicată investițiilor în exploatații pomicole, în consultare publică
Adaugat la data 28 ianuarie 2022

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat în consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din cadrul PNDR 2020.​ Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 70%, astfel:

Ferme mici, medii și obţinere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici: 4.000-11.999 SO. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 100.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare

  • 450.000 euro proiecte complexe

Ferme medii: 12.000- 250.000 SO. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare

  • 1.500.000 euro pentru proiecte complexe

Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer. Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

  • 300.000 euro - achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare

  • 1.500.000 euro - proiecte complexe

Ferme mari > 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

300.000 euro - achiziții simple, inclusiv utilaje recoltare

1.500.000 euro - proiecte complexe

Forme asociative

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

Pentru formele asociativei intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora,  cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru:

  • Investiții colective (investiții efectuate organizații și de grupuri de producători și cooperative)

  • Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu și climă) și  art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare

  • Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, cu modificările și completărle ulterioare, se majorează cu 20 puncte procentuale dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agicole ale exploatației agricole se află în una sau mai multe localităţi în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC.

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile de la data publicării (n.r. 25 ianuarie 2022), iar propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail consultare@afir.info.

GS_forma consultativă_pentru_sM_4.1a