consultare-publică-pocu-competențe-digitale-întreprinderi-mari

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari”
Adaugat la data 6 ianuarie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari" – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.

Forma consultativă a ghidului este disponibilă aici: http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/7c78ebb4c223c96f8e6ccc29f73cc28e.zip

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a documentelor pot fi trimise pe adresa de e-mail: violeta.munteanu@itideltadunarii.com până la data de 20 ianuarie 2020.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0731.400.481, persoană de contact: Violeta Munteanu, expert POCU în cadrul ITI Delta Dunării.

Cine va putea depune proiecte

  • Întreprinderi mari, care pot avea sediul social inclusiv în regiunea București-Ilfov, cu condiția ca proiectele depuse să fie implementate cel puțin în una din regiunile mai puțin dezvoltate.

Ce activități vor fi finanțate

  • Furnizarea de programe de formare profesională exclusiv în domeniul alfabetizării digitale și al tehnologiei informației și comunicațiilor;
  • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă.