consultare-ghidul-solicitantului-pentru-conectarea-nodurilor-secundare-si-tertiare-la-infrastructura-ten-t-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

POR: A fost lansat în consultare Ghidul solicitantului pentru conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T - ITI Delta Dunării
Adaugat la data 27 octombrie 2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, spre consultare publică Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 -„ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", Prioritatea de investiţie 6.1. – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale", Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITIDD).
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 25 noiembrie 2016.
Obiectivul specific al acestei priorităţi de investiţie îl reprezintă creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene.
Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități se adresează unităţilor administrativ-teritoriale judeţ, singure sau în parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale din zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, aşa cum aceasta este prezentată în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.
Sunt eligibile numai Investițiile Teritoriale Integrate Delta Dunării.
Valoarea eligibilă acordată prin finanţare pentru un proiect este de minimum 1 milion euro și maximum 5 milioane euro.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la 25.11.2016.

Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 6 -„ Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", Prioritatea de investiţie 6.1. – „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale", Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITIDD)