conditii-de-eligibilitate-pentru-potentialii-beneficiari-ai-sub-masurilor-4-1-4-1a-si-6-3

 Catalog-Item Reuse

Condiții de eligibilitate pentru potențialii beneficiari ai sub-măsurilor 4.1, 4.1a și 6.3
Adaugat la data 31 martie 2017

În vederea pregătirii cererilor de finanțare pentru sub-măsurile 4.1, 4.1a si 6.3 cu alocare distinctă pentru teritoriul ITI Delta Dunării, potențialii beneficiari trebuie să îndeplinească cumulativ două condiții de eligibilitate:

  • Sediul social al firmei să fie înregistrat în Teritoriul ITI Delta Dunării,
  • Exploatația agricolă să fie situată în proporție de peste 50% în Teritoriul ITI Delta Dunării.

În conformitate cu calendarul lansărilor de apeluri aprobat în cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR 2014 – 2020 organizat în data de 15 martie a.c., cele trei sub-măsuri PNDR vor fi deschise în luna aprilie 2017.