clarificari-pentru-potentialii-aplicanti-care-doresc-sa-depuna-proiecte-in-cadrul-apelurilor-pocu-care-finanteaza-interventii-prin-instrumentul-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

Clarificări pentru potențialii aplicanți care doresc să depună proiecte în cadrul apelurilor POCU care finanțează intervenții prin instrumentul ITI Delta Dunării
Adaugat la data 13 septembrie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene informează potențialii aplicanți care intenționează să depună proiecte în cadrul apelurilor POCU care finanțează intervenții prin instrumentul ITI Delta Dunării cu privire la faptul că, întrucât sistemul informatic MySMIS nu permite introducerea, în cadrul secțiunii Indicatori prestabiliți, a unor indicatori suplimentari celor predefiniți pentru apelul de proiecte, indicatorii specifici teritoriului ITI Delta Dunării conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD) – incluși în fișa generală a proiectului ce face parte din documentația elaborată în scopul solicitării avizului de conformitate cu SIDDDD – vor fi menționați în cererea de finanțare POCU la capitolul Metodologie.

POCU-Instrucțiune 67072