chestionar-privind-intentia-de-participare-la-activitatea-subcomitetelor-consultative

 Catalog-Item Reuse

ADI ITI DD anunță relansarea procedurii de selecție a reprezentanților societății civile ce vor face parte din cele cinci Subcomitete Consultative Tematice
Adaugat la data 24 mai 2016

ADI ITI DD anunță relansarea procedurii de selecție a reprezentanților societății civile (organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, asociații patronale, fundații, asociații, reprezentanții mediului de afaceri, reprezentanții mediului academic (institute de cercetare, universități etc.) ce vor face parte din cele cinci Subcomitete Consultative Tematice, corespunzătoare celor cinci piloni strategici pe care este structurată SIDD(DD)2030, piloni cărora se adresează transversal mecanismul ITI Delta Dunării. Subcomitetele consultative tematice care se vor constitui sunt:
1. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul I: Protejarea mediului și a resurselor naturale;
2. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul II: Îmbunătățirea economiei;
3. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul III: Îmbunătățirea conectivității;
4. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice;
5. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul V: Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității.

Menționăm că reluarea procedurii a fost determinată de faptul că în intervalul 10.02.2016-11.03.2016, cât a fost deschisă procedura de depunere a intențiilor de participare pe bază de voluntariat, nu au fost primite decât patru solicitări, în condițiile în care numărul maxim de membri într-un subcomitet tematic este de 10 membri.
Prin statutul ADI ITI DD, este necesară constituirea unui Comitet Consultativ al asociației (50 de membri), ca organism partenerial cu caracter deschis pe bază de voluntariat, acesta aducându-și contribuția la realizarea și implementarea SIDD(DD) 2030.
Membrii ce vor fi desemnați de Adunarea Generală pe baza propunerilor Consiliului Director, pentru a forma cele cinci Subcomitete Consultative Tematice ce constituie Comitetul Consultativ, vor rezulta în urma derulării unui proces de selecție prin care se va urmări reprezentarea organizațiilor celor mai relevante pentru implementarea SIDD(DD)2030.

Astfel, reprezentanții societății civile care sunt interesați să participe la activitatea Comitetului Consultativ al ADI ITI DD, sunt invitați ca în perioada 25.05.2016-10.06.2016, să transmită la adresa de e-mail office@itideltadunarii.com CHESTIONARUL (anexat prezentului anunț) completat corespunzător intenției de participare pe bază de voluntariat la acest cadru partenerial lărgit, de colaborare a factorilor interesați de dezvoltarea regiunii Delta Dunării și de implementarea cu succes a instrumentului financiar inovativ ITI (investiție teritorială integrată) aferent perioadei de programare 2014-2020 în România.

CHESTIONAR privind intenția de participare la activitatea Subcomitetelor Consultative Tematice pentru implementarea SIDD(DD)2030
Grilă de selecție a reprezentanților societății civile în Subcomitetele Consultative ale Comitetului Consultativ al ADI-ITI Delta Dunării