autoritatea-de-management-pentru-popam-lanseaza-noi-apeluri-cu-finantare-iti-pentru-investitii-in-acvacultura-si-construirea-de-adaposturi-pescaresti

 Catalog-Item Reuse

Autoritatea de Management pentru POPAM lansează noi apeluri cu finanțare ITI pentru investiții în acvacultură și construirea de adăposturi pescărești
Adaugat la data 18 februarie 2019

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru următoarele măsuri cu alocare ITI: I.1, I.6, I.21 (pescuit ape interioare), I.23, II.1, II.2, II.3 și II.4.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru potențialii beneficiari din teritoriul ITI sunt în sumă de 6,5 milioane de euro.

Cea mai mare parte din sumă este trecută în dreptul Măsurii II.2 - Investiții productive în acvacultură, respectiv 5 milioane de euro.
Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil Întreprinderile şi ONG‐urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii.
Pot fi finanțate:
‐ Investiţii noi productive;
‐ Investiții privind modernizarea fermelor;
‐ Diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură.
‐ Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii fermelor prin dezvoltarea turismului
şi pescuitului recreativ.
De asemenea, Măsura I.23 cu o alocare ITI de 1.250.000 de euro sprijină investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.
Pot beneficia de sprijinul financiar nerambursabil:
- Organisme de drept public;
- Pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari;
- ONG în parteneriat cu organizații de pescari sau cu asociații de pescari;
- Organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;
- Alte tipuri de beneficiari privați care au activități în domeniul pescuitului.