atentia-parteneriatelor-public-privat-care-au-cel-putin-un-uat-teritoriul-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

În atenția parteneriatelor public-privat care au cel puțin un UAT în teritoriul ITI Delta Dunării
Adaugat la data 19 aprilie 2016

Completarea Procedurii de avizare pentru conformitate cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării pentru SDL-urile care vor fi finanțate prin PNDR în cadrul perioadei de programare 2014-2020.

Anexa 9 - Descrierea complementalității și/sau a contribuției la obiectivele SIDDDD a SDL-urilor