apel-proiecte-capacitate-administrativa-ong

 Catalog-Item Reuse

Apel de proiecte pentru consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
Adaugat la data 21 ianuarie 2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat un apel de proiecte pentru consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Solicitanții și partenerii pot fi:

  • ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale autorităților administrației publice, camerele de comerț);

  • Parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Ghidul solicitantului CP14-2021 (POCA65921)​

Anunt presa lansare apel proiecte CP14