anunt-incepere-proiect-asistenta-tehnica-pentru-asigurarea-functionarii-mecanismului-iti-din-perspectiva-sidddd

 Catalog-Item Reuse

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial”
Adaugat la data 28 noiembrie 2016

Asociația pentru Dezvoltarea Intercomunitară ITI Delta Dunării cu sediul în Mun. Tulcea, jud. Tulcea, Str. Păcii, nr. 20, derulează proiectul ”Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD(DD) și a structurii ADI ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenerial”, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, în baza Contractului de Finanțare nr. 1.1.025/13.10.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea coordonării, pregătirii, actualizării, implementării și monitorizării SIDD(DD), a Planului de acțiune și a mecanismului pentru implementarea ITI Delta Dunării, în vederea îmbunătățirii calității vieții populației și susținerii unei dezvoltări și creșteri economice durabile, inteligente, favorabile incluziunii în zona Deltei Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Susținerea implementării și monitorizării SIDD(DD) într-un cadru larg partenerial pentru asigurarea dezvoltării teritoriale integrate economic şi social a zonei Deltei Dunării, prin susținerea iniţierii, promovării și derulării unor proiecte comune în interesul comunităților locale, precum și a unor proiecte individuale de dezvoltare integrată a zonei;
  2. Susținerea beneficiarilor eligibili pentru accesarea și utilizarea corespunzătoare a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) alocate în cadrul Programelor Operaţionale 2014-2020 (în cadrul cărora atât administraţiile publice locale, inclusiv în parteneriat cu alți factori interesați ca şi solicitanţi ai finanţărilor nerambursabile, cât și beneficiarii din sectorul privat sunt declarați eligibili);
  3. Promovarea mecanismului ITI și a rezultatelor implementării lui de către ADI–ITI Delta Dunării, la nivel local/național și european.

Valorea totală a proiectului: 9.834.123,37 lei, din care contribuție UE prin FEDR: 8.137.064,60 lei

Locație implementare: pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării și zonele limitrofe, respectiv: mun. Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina), treizeci și două de comune din jud. Tulcea și patru comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu și Săcele) din jud. Constanța.

Perioada de implementare: 36 de luni, respectiv de la 01.01.2016 până la data de 31.12.2018.

Detalii suplimentare puteți obține la sediul ADI ITI Delta Dunării, la nr. de telefon 0372.684.790 sau la adresa office@itideltadunarii.com