anunt-important-3

 Catalog-Item Reuse

ANUNȚ IMPORTANT!!!!!
Adaugat la data 19 ianuarie 2017

Având în vedere solicitarea venită din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, referitor la transmiterea listei domeniilor de activitate (clase CAEN) propuse ca eligibile, din cele aplicabile apelului de proiecte 2.2  – I.M.M.-uri (conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3259/22.12.2016 pentru aprobarea "Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor"),

vă supunem atenției Lista domeniilor de activitate eligibile pentru Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor , cu rugămintea să ne transmiteți pe adresa office@itideltadunarii.com eventuale comentarii, propuneri, modificări în ceea ce privește lista pentru proiectele din teritoriul ITI Delta Dunării până pe data de 31.01.2017, ora 14:00.

[embeddoc url="http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/wp-content/uploads/2017/01/Anexa2.Lista_domenii_eligibile-POR-2.2.pdf" download="all" text="Descarcă fișierul"]