anunt-consultare-publica-prioritatea-de-investiții

 Catalog-Item Reuse

Consultare publică - Lista domeniilor de activitate eligibile pentru Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Adaugat la data 19 ianuarie 2017

Având în vedere solicitarea venită din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, referitor la transmiterea listei domeniilor de activitate (clase CAEN) propuse ca eligibile, din cele aplicabile apelului de proiecte 2.2  – I.M.M.-uri (conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3259/22.12.2016 pentru aprobarea "Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor"),

vă supunem atenției Lista domeniilor de activitate eligibile pentru Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor , cu rugămintea să ne transmiteți pe adresa office@itideltadunarii.com eventuale comentarii, propuneri, modificări în ceea ce privește lista pentru proiectele din teritoriul ITI Delta Dunării până pe data de 31.01.2017, ora 14:00.​