am-poim-publica-spre-consultare-ghidul-solicitantului-consolidarea-capacitatii-de-reactie-in-caz-de-dezastre

 Catalog-Item Reuse

AM POIM publică spre consultare Ghidul solicitantului Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre
Adaugat la data 9 mai 2018

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, publică în consultare proiectul Ghidului solicitantului aferent OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.
Vor fi finanțate proiectele care vizează reducerea timpului mediu de răspuns la situații de urgență.
Alocarea dedicată ITI Delta Dunării pentru acest apel este de 7.620.527 euro.

Activități finanțabile în cadrul OS 5.2

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul acestui obiectiv specific vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative:

 • Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului, prin achiziționarea de echipamente și mijloace de intervenție specifice pentru intervenții de tip multi-risc
 • Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie, prin:
 • Construcția/reabilitarea unor centre și poligoane de pregătire a personalului din serviciile de urgență pentru intervenții de tip multi-risc
 • Dotarea cu echipamente și materiale cu caracter permanent a centrelor şi poligoanelor specializate de pregătire construite/reabilitate în domeniile de competență a IGSU – stingerea incendiilor, căutare – salvare din medii ostile vieţii, salvare de la înălțime, prim-ajutor calificat, CBRN și asanare pirotehnică
 • Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, prin amenajarea și dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor de comunicații și a echipamentelor aferente acestora;
 • Construirea și dotarea unor centre regionale de intervenție multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun și eficient la nivel regional și completarea și dotarea centrelor rapide de intervenție, prin achiziționarea de sisteme informatice ce pot răspunde necesității de intervenție rapidă în caz de urgență;

Alte tipuri de activități:

 • Activități vizând creşterea gradului de conştientizare în legătură cu riscul producerii dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din cheltuielile investiționale
 • Managementul de proiect, ca parte integrantă a proiectelor de investiții;
 • Activitățile de informare și promovare a proiectului, conform regulilor de informare și publicitate

Solicitanții eligibili în cadrul OS 5.2. sunt:

 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgenţă şi instituțiile aflate în subordine
 • Serviciul de Telecomunicații Speciale
 • Instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU.

Apelul de proiecte va fi deschis ulterior aprobării Ghidului Solictantului. Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea Ghidului la adresele de e-mail: secretariat.dgpim@fonduri-ue.ro ; office@itideltadunarii.com  până la data de 24.05.2018.


Ghidul solicitantului OS 5.2