am-poim-a-publicat-manualul-de-implementare-pentru-beneficiarii-poim-2014-2020

 Catalog-Item Reuse

AM POIM a publicat Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014 – 2020
Adaugat la data 23 februarie 2018

AM POIM a publicat Manualul de implementare pentru beneficiarii POIM 2014-2020. Acesta conține recomandări privind modul în care beneficiarul se poate organiza și responsabilitățile membrilor echipei, managementul contractului de finanțare, inclusiv măsuri de identitate vizuală.

Scopul acestui Manual este de a fi un sprijin pentru beneficiari în implementarea proiectelor, de a asigura o înțelegere unitară a procesului de implementare și de a familiariza beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare cu cerințele și regulile de bază în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare și ale legislației naționale și europene în vigoare.


Manual de implementare beneficiari POIM 2014-2020