am-pocu-lanseaza-apelul-de-proiecte-dezinstitutionalizarea-persoanelor-adulte-cu-dizabilitati-tranzitia-spre-servicii-sociale-in-comunitate

 Catalog-Item Reuse

AM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”
Adaugat la data 12 septembrie 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15, cu depunere în MySMIS începând cu data de 14 septembrie 2018, ora 16.00.
Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (inclusiv teritoriul ITI Delta Dunării) și regiunii dezvoltate București- Ilfov.
Apelul de proiecte are în vedere dezvoltarea sistemului de servicii sociale bazate pe comunitate, în vederea prevenirii instituționalizării și pentru scăderea numărului persoanelor adulte cu dizabilități aflate în instituții rezidențiale.
Alocarea bugetară totală din POCU pentru acest apel este de 64.944.845,24 euro (cofinanțare UE și cofinanțare națională), din care, suma totală disponibilă dedicata regiunii ITI DD este de 9.000.000 euro, din care cofinanțarea UE este de 7.650.000 euro (corespunzând unei cofinanțări UE de 85%), iar cofinanțarea națională este de 1.350.000 euro (corespunzând unei cofinanțări naționale de 15%).


Ghidul solicitantului - „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15