am-poc-anunta-lansarea-spre-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-pentru-actiunea-2-3-3-imbunatatirea-continutului-digital-si-a-infrastructurii-tic-sistemice-in-domeniul-e-educatie-e-incluzi

 Catalog-Item Reuse

AM POC anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE
Adaugat la data 19 iulie 2018

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 06 iulie 2018 până în data de 20 iulie 2018, timp în care observațiile și sugestiile pot fi trimise la: tel./fax 021.311.41.12 / 021.311.39.19 sau la e-mail: fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro.

Ghid E-Sănătate