am-poc-a-fost-aprobat-ghidul-solicitantului-pentru-proiecte-de-infrastructuri-de-cercetare-pentru-institutii-publice-de-cd-universitati

 Catalog-Item Reuse

AM POC: a fost aprobat Ghidul Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități
Adaugat la data 20 august 2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC) a anunțat prin Ordinul ministrului fondurilor europene numărul 793/14.08.2018 aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritara 1.

Pot fi finanţate numai institutele de cercetare de drept public sau instituțiile de învăţământ superior de stat ale căror proiecte de infrastructură în domeniul cercetării sunt incluse în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027.

Perioada de depunere a proiectelor: 21.08.2018, orele 09:00 – 19.12.2018, orele 09:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 29.411.765,00 mil. Euro.

Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 978.260,869 Euro şi 20.000.000 Euro.

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 48 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro.

Ghid infrastructuri publice de cercetare dezvoltare

Ordinul nr. 793 pentru aprobarea ghidului solicitantului aferent Sectiunii F