am-poc-a-anuntat-modificarea-ghidului-pentru-imbunatatirea-infrastructurii-in-banda-larga-si-a-accesului-la-internet

 Catalog-Item Reuse

AM POC a anunțat modificarea ghidului pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
Adaugat la data 3 octombrie 2018

AM POC și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale au anunțat modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.
Principalele modificări vizează:
Perioada pentru depunerea proiectelor este de 90 zile de la lansarea apelului în MySMIS;
În cazul în care, Beneficiarul finanțării nu face dovada demarării demersurilor în vederea realizării lucrărilor de construire necesare implementării rețelei de comunicații, contractul poate înceta de drept. Astfel, beneficiarul trebuie să respecte următoarele condiții/termene/clauze:
- În maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul trebuie să facă dovada realizării realizării proiectării tehnice a rețelei ce urmează a fi implementată și obținerii certificatului de urbanism necesar investiției ce urmează a fi realizată.
- În maxim 12 luni de la obținerea Certificatului de urbanism, Beneficiarul trebuie să facă dovada obținerii tuturor avizelor/autorizațiilor solicitate prin Certificatul de urbanism.
- În cazuri temeinic justificate, Beneficiarul poate solicita o amânare a termenelor prevăzute mai sus, de maxim 90 de zile;

Ordin 1007 AM POC