am-pids-lansare-apeluri-competitive-elaborare-sdl-orase-municipii

 Catalog-Item Reuse

AM PIDS 2021-2027 a lansat apelurile competitive „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”

Adaugat la data 19 iulie 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 a lansat apelurile competitive „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”.

Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte vor fi comunicate la o dată ulterioară față de data publicării prezentului Ghid al Solicitantului, cu cel puțin 10 zile înainte de data și ora prevăzute pentru deschiderea sistemului informatic MySMIS2021.

ghid_sdl_pids