afm-sesiune-program-cresterea-eficientei-energetice-cladiri-publice

 Catalog-Item Reuse

AFM: din 11 decembrie se lansează sesiunea de înscriere în Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice
Adaugat la data 2 noiembrie 2023

Administrația Fondului pentru Mediu lansează sesiunea de înscriere în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, în perioada 11 decembrie 2023, ora: 10.00 – 31 decembrie 2023, ora: 23.59 sau până la epuizarea bugetului.

Scopul programului: creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Categoriile de solicitanţi eligibili sunt:

  • unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ;
  • subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti;
  • instituţiile publice din subordinea/în coordonarea autorităţilor deliberative ale
  • administraţiei publice locale;
  • cluburile sportive de drept public și COSR, pentru baze sportive de drept public aflate în
  • administrarea, concesiunea sau folosința acestora;
  • unitățile publice centrale și/sau teritoriale cu atribuţii specifice în domeniul:

-apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private,asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

-protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor

Pentru detalii ⬇ ⬇ 

AFM_comunicat_presa-eficienta_energetica_cladiri_publice