afir-radiere-din-registrul-comertului-a-persoanelor-fizice-autorizate-si-a-intreprinderilor-individuale-care-au-mai-mult-de-5-respectiv-10-clase-de-activitati-prevazute-de-codul-caen

 Catalog-Item Reuse

AFIR: radiere din Registrul Comerțului a persoanelor fizice autorizate și a întreprinderilor individuale care au mai mult de 5, respectiv 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN
Adaugat la data 1 aprilie 2019

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce la cunoștința beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală obligativitatea de a se conforma prevederilor Legii nr. 182/ 2016 și de a transmite la AFIR documentele necesare în termen de maximum 14 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a Notificării emise de AFIR.

„Acest demers este obligatoriu pentru toți beneficiarii PNDR care nu respectă prevederile respectivei Legi, iar în cazul neprezentării de către beneficiari a documentelor doveditoare ale înregistrării activității economice la ONRC, în conformitate cu clauzele stipulate în contractele sau în deciziile de finanțare, AFIR va proceda la rezilierea contractelor sau a deciziilor de finanțare și la recuperarea sumelor plătite”, se arată în informarea AFIR.

Consecința neîndeplinirii în termen a acestor condiții precizate de Legea nr. 182/ 2016, este radierea de drept din Registrul Comerțului, începând cu data de 18.03.2019.

Lista celor aflați în situația de mai sus poate fi vizualizată accesând site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC): https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182-2016. 

INFORMARE_AFIR_Radiere PFA-II_din Registrul_Comertului