afir-ghidul-solicitantului-schema-ajutor-de-stat-investalim

 Catalog-Item Reuse

AFIR a publicat ghidul solicitantului pentru schema de Ajutor de Stat INVESTALIM
Adaugat la data 13 octombrie 2023

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat Ghidul Solicitantului  pentru Schema de ajutor de stat - Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 – 2026.

Scopul Schemei de Ajutor de Stat INVESTALIM îl reprezintă dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Obiective

a. reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar prin realizarea unei producţii interne de bunuri alimentare competitivă pe piaţa internă şi externă;

b. stimularea investiţiilor în judeţele cu resurse agricole sau în judeţele mai puţin dezvoltate;

c. susţinerea modernizării tehnologice a capacităţilor de producţie existente, pentru a se preveni închiderea acestora;

d. asigurarea unui consum sănătos pentru populaţie, cu bunuri alimentare de calitate.

Beneficiari

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

1) microîntreprinderi - care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

2) întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală si/sau al căror bilanț anual nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei;

3) întreprinderi mijlocii ‐ care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro si/sau al caror bilant nu depaseste  43 milioane euro, echivalent în lei;

Încadrarea solicitanților eligibili în categoria de întreprinderi mari:

1) întreprinderi mari – întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute in anexa I la R(UE) nr.651/2014 pentru a fi considerate IMM.

 

Sprijin nerambursabil

​Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor solicitante prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul AFIR sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

 

Ghidul Solicitantului _ Detalii și Anexe_INVESTALIM 2023