afir-ghid-final-exploatatii-pomicole

 Catalog-Item Reuse

AFIR a publicat ghidul final pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole
Adaugat la data 30 august 2022

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale​ a publicat ghidul final pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole. ​​

Obiectivele submăsurii 4.1a

• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

• Încurajarea comercializării directe a prodiselor pbținute în cadrul fermei;

• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

Beneficiari:

• Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

• Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);

• Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat


Ghidul Solicitantului sM 4.1a - tranzitie 2022