afir-fonduri-investitii-licee-agricole

 Catalog-Item Reuse

Fonduri disponibile prin AFIR pentru licee agricole
Adaugat la data 2 noiembrie 2023

​Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de agenție de implementare a proiectelor PNRR în baza acordului cu Ministerul Educației, a publicat condițiile privind accesarea fondurilor europene disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru finanțarea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol.

În cadrul prezentului apel proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, disponibilă la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home. Data limită pentru depunerea proiectelor este 21.11.2023, ora 23:59. ​​

Solicitanți eligibili care pot depune cererea de finanțare în cadrul prezentului apel sunt: 

1. unitățile de învățământ de stat acreditate, de nivel liceal profil tehnologic, cu peste 10% clase cu profil agricol, inclusiv cele cu profil silvic care se regăsesc în Lista unităților de învățământ eligibile (Anexa 14). În cadrul prezentului apel sunt eligibile toate liceele eligibile menționate în anexa 14 a prezentului Ghid, cu luarea în considerare a faptului că vor fi prioritizate pentru obținerea finanțării cele 59 licee agricole menționate în Ordinul ministrului educației nr. 6.459/359/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, sau 

2. UAT la nivel de municipiu, oraș, comună, pentru o unitate de învățământ descrisă la punctul 1, care este în administrarea sa. 

Pentru detalii privind activitățile eligibile la finanțare și alte condiții de accesare a fondurilor consultați ghidul solicitantului ⬇


Ghidul solicitantului și anexele aferente pentru îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol

​Informare de presă_AFIR _ Fonduri europene disponibile prin AFIR pentru îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol