adrse-calendar-orientativ-proiecte-programul-regional-sud-est

 Catalog-Item Reuse

ADR SE:  update iulie _ calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027
Adaugat la data 10 iulie 2023

ADR SE a publicat calendarul orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027, update iulie 2023.

17 apeluri de proiecte pentru teritoriul ITI Delta Dunării

IMM

 • Digitalizare
 • Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor
 • Sprijin pentru inovarea și creșterea competitivității

Eficiență energetică

 • Sprijinirea eficientei energetice în clădiri rezidențiale
 • Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Managementul riscurilor și dezastrelor

 • Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major
 • Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene

Biodiversitate

 • Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi ubane

Mobilitate urbană

 • Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Infrastructura de transport

 • Reabilitărea și modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T
 • Sprijinirea dezvoltării sistemului de transport public și a infrastructurii de acostare

Educație

 • Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale - învățământul preșcolar
 • Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale - învățământul primar și secundar
 • Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale - învățământul profesional și tehnic
 • Sprijinirea dezvoltării infrastructurii taberelor școlare / centrelor de agrement pentru copii și tineri

Turism

 • Dezvoltare integrată în arealul urban prin regenerare urbană, conservarea si dezvoltarea patrimoniului cultural/istoric și dezvoltarea turismului
 • Dezvoltarea infrastructurii publice de turism din zonele non-urbane ale ITI Delta Dunarii, inclusiv patrimoniul istoric si cultural

Calendar apeluri PR SE 2021-2027, iulie 2023