adr-se-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-cladiri-publice-consultare-publica

 Catalog-Item Reuse

ADR Sud-Est: apel în consultare publică 2.1.B - Eficiența Energetică - Clădiri publice
Adaugat la data 17 martie 2023
ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est  2021-2027, a lansat în consultare publică apelul: 2.1.B - Eficiența Energetică - Clădiri publice

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/B/1/ITI/2023  (FEDR + BS) este de 14.105.882 Euro, din care 11.990.000 Euro FEDR  și 2.115.882 Euro contribuție natională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului) – pentru localitățíle din arealul ITI Delta Dunării).

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul acestui apel de proiecte pot fi :

a) Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare); 

b) Autoritățile și instituțiile publice locale
Unitățile Administrativ Teritoriale din ITI Delta Dunării (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 
Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local) din ITI Delta Dunăarii; 

c) Consorțiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

d) Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.

e) Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Tipurile de intervenții previzionate în cadrul acestei acțiuni pentru sectorul clădirilor publice se referă la:

reabilitarea termică a elementelor de construcție;
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepţia biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură);
sisteme de management energetic integrat al clădirilor (BMS) în vederea monitorizării și menținerii indicatorilor privind consumurile și emisiile;
reabilitarea şi/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat (exclusiv ca investitie auxiliară lucrărilor destinate îmbunătățirii eficienței energetice a clădirii; nu se consideră eligibil proiect independent care are ca obiectiv reabilitarea sistemelor electrice/de iluminat);
audit energetic ex-ante/post intervenție.
Activitățile auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice vor avea o valoare eligibilă cumulată limitată la 15% din valoarea eligibilă totală a proiectului si vor viza în principal următoarele tipuri de activități indicative:
măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de construcție;
activități care contribuie la îmbunătățirea performanței energetice (ex. reabilitare lift, realizare lucrări de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice;
orice alte activități care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Forma consultativă a Ghidului Solicitantului prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile

Ghid 2.1.B Eficiența Energetică - Clădiri publice

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

Observațiile și propunerile dumneavoastră pot fi transmise la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro .​