adr-se-consultare-publica-ghidul-solicitantului-eficienta-energetica-cladiri-rezidentiale

 Catalog-Item Reuse

ADR Sud-Est: apel în consultare publică 2.1.A - Eficiența Energetică - Clădiri rezidențiale
Adaugat la data 17 martie 2023
​ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est  2021-2027, a lansat în consultare publică apelul: 2.1.A - Eficiența Energetică - Clădiri rezidențiale.

Alocarea apelului de proiecte PRSE/2.1/A/1/ITI/2023  (FEDR + BS) este de 3.523.529 Euro, din care 2.995.000 euro FEDR  și 528.529 Euro contribuția națională – pentru teritoriul ITI Delta Dunării.

APELUL PRSE/2.1/A/1/ITI/2023

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban si rural, din arealul ITI Delta Dunării, definite conform OUG 57/2019, cu modificările şi completările.
 În vederea atingerii obiectivului specific al acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, respectiv:

a) Îmbunătățirea eficienței energetice prin:
reabilitarea termică a elementelor de construcție,
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile cu excepția biomasei (ex. panouri solare, pompe de căldură),
reabilitarea si/sau modernizarea sistemelor electrice/de iluminat,
audit energetic ex-ante/post intervenție.
b) Măsuri auxiliare necesare pentru implementarea investiției de bază privind îmbunătățirea eficienței energetice:
măsuri de consolidare/reabilitare a elementelor de constructie;
activităţi care contribuie la îmbunătăţirea performanţei energetice (ex. înlocuire/ modernizare lift, realizare lucrări de branşare /rebranşare a blocului/locuinţei la sistemul centralizat de producere şi furnizare a agentului termic etc)
orice alte activităţi care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului şi/sau care includ lucrări de interventie aferente investiţiei de baza (în sensul funcționalității pentru eficiența energetică, necesităților de a asigura accesibilitatea inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, sănătatea sau siguranța clădirii).

Forma consultativă a Ghidului Solicitantului prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile

Ghid 2.1.A Eficiența Energetică - Clădiri rezidenţiale

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

Observațiile și propunerile dumneavoastră pot fi transmise la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro .