adr-se-apel-consultare-publica-drumuri-judetene

 Catalog-Item Reuse

ADR Sud-Est: apel în consultare publică 4.1 - Drumuri județene
Adaugat la data 17 martie 2023
ADR Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est  2021-2027, a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru Actiunea 4.1 - Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T.

Apelul de proiecte se adresează:

a) Unităților Administrativ-Teritoriale (UAT) Județ, definite conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b) Parteneriate între:
- UAT Județ(e) și Municipiu(i)/ Oraș(e)/ Comună(e) / Companie(i) cu capital de stat (CNAIR, CNIR, CFR SA)
- Două sau mai multe UAT Județ.
Referitor la parteneriate:
- Liderul de parteneriat trebuie să fie reprezentat în mod obligatoriu de UAT Judeţ;
- Criteriile de eligibilitate ale solicitantului se aplică fiecărui partener din cadrul acordului de parteneriat, după cum este indicat în cadrul prezentei secțiuni;
- Nu există restricții cu privire la numărul partenerilor.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți - cresterea  siguranței rutiere, portanței etc) care asigură conectivitatea, directă (DJ/trasee compuse din mai multe DJ legate direct) sau indirectă (DJ/trasee legate de rețea prin intermediul unui DN modernizat) cu rețeaua TEN-T, inclusiv prin:

construirea/modernizarea/reabilitarea sensurilor giratorii, pasarelelor pietonale, a pasajelor rutiere, poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public, precum și a stațiilor pentru transport public pe traseul DJ;
construirea lucrărilor noi de artă ca parte a DJ, în funcție de soluțiile tehnice propuse;
realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru participanții la trafic în conformitate cu Auditul de siguranță rutieră/măsuri pentru creșterea siguranței rutiere;
măsuri de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatica (pasaje, tunele, casete betonate, canale pentru amfibieni etc.), construirea pasarelelor pietonale, acțiuni pentru siguranța rutiera pentru pietoni si bicicliști etc;
realizarea de investiții specifice destinate mediului și rezilienței la măsuri climatice (în special plantări de aliniamente de arbori și arbuști în exteriorul amprizei drumului);
măsuri de reducere a impactului asupra ariilor protejate prin realizarea, refacerea coridoarelor ecologice în scopul asigurării conectivității laterale;
construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea de pasaje/ noduri rutiere pentru a asigura conectivitatea la reteaua TEN-T. Construirea de pasaje/ noduri rutiere este eligibila doar pentru asigurarea conectivitatii directe a drumurilor judetene la reteaua TEN-T;
construirea/ modernizarea stațiilor de transport public aflate pe traseul DJ, iar în localitățile deservite de DJ, măsuri privind asigurarea unui acces facil către gările feroviare, fluviale, îmbunătățind conexiunile modale.

Alocarea financiară disponibilă este de 178.391.287 Euro, din care 151.632.594 Euro FEDR  și  26.758.693 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Ghidul Solicitantului publicat spre consultare publică, prezintă condițiile de accesare  a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile:

Ghid 4.1 Drumuri Judetene - consultare publică

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul ADR SE, din 16.03.2023 și până în data de 07.04.2023, ora 16.00.

Observațiile și propunerile dumneavoastră pot fi transmise la adresa de e-mail: consultare.prse@adrse.ro .​