adi-iti-delta-dunarii-procedura-selectie-componenta-comitetului-consultativ

 Catalog-Item Reuse

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării lansează procedura de selecție a reprezentanților autorităților publice/societății civile pentru a constitui componența Comitetului Consultativ
Adaugat la data 31 octombrie 2023

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării lansează în data de 31.10.2023 procedura de selecție a reprezentanților autorităților publice/societății civile ce vor face parte din cele cinci Subcomitete Consultative Tematice, corespunzătoare celor cinci piloni strategici pe care este structurată SIDD(DD)2030, piloni cărora se adresează transversal mecanismul ITI Delta Dunării. Subcomitetele consultative tematice care se vor constitui sunt:

1. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul I: Protejarea mediului și a resurselor naturale;

2. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul II: Îmbunătățirea economiei;

3. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul III: Îmbunătățirea conectivității;

4. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice;

5. Subcomitet Consultativ Tematic Pilonul V: Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității.

Pentru a constitui componența Comitetului Consultativ cu reprezentanți ai autorităților publice locale/societății civile  în Subcomitetele Consultative ale ADI-ITI DD aceștia sunt invitați ca în perioada 31.10.2023-10.11.2023 să transmită la adresa de e-mail office@itideltadunarii.com FORMULARUL DE CANDIDATURĂ atașat,  completat corespunzător intenției de participare, pe bază de voluntariat, la acest cadru partenerial lărgit, de colaborare a factorilor interesați de dezvoltarea regiunii Delta Dunării și de implementarea cu succes a instrumentului financiar inovativ ITI (investiție teritorială integrată) aferent perioadei de programare 2021-2027 în România.

Calendarul selecției este următorul:

  1. Termen depunere formular de candidatură 10.11.2023
  2. Finalizare analiză formular de candidatură-15.11.2023
  3. Transmitere rezultate selecție-15.11.2023
  4. Publicare rezultate-15.11.2023