actualizare-calendar-apel-pnrr-digitalizare-productie-distributie-filme

 Catalog-Item Reuse

PNRR: Calendarul actualizat pentru apelul de proiecte - Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme
Adaugat la data 21 noiembrie 2022
Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme și investiții, a publicat varianta actualizată a calendarului apelului de proiecte - Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11. Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Activitățile eligibile sunt:

  • dezvoltarea capacităților de editare/postproducție pentru produsele digitale
  • crearea de microplatforme VoD
  • marketing
  • management (maxim 10%)
  • digitalizare (achiziționarea de echipamente IT – editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală)
  • dezvoltarea și distribuirea de conținut cultural audiovizual
  • instruirea personalului pentru a obține abilități digitale
  • producția și distribuția de conținut digital

​Solicitanții eligibili sunt:

  • microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii -  conform prevederilor legale aplicabile, respectiv Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii și Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
  • alte persoane juridice

Atenție! Proiectele se vor depune exclusiv online, pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro. Înscrierea beneficiarilor în platforma PNRR se realizează conform Instrucțiunilor de utilizare privind sistemul informatic integrat de management pentru PNRR.


Varianta actualizată a calendarului pentru Componenta 11. Turism și cultură, Investiția 7

​Ghid PNRR I.7 + Anexe​