a-fost-semnat-primul-contract-de-finantare-prin-programul-operational-regional-in-teritoriul-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

A fost semnat primul contract de finanțare prin Programul Operaţional Regional în teritoriul ITI Delta Dunării
Adaugat la data 22 martie 2018

Contractul de finanțare nr. 1584 are ca obiect modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Enisala – Babadag - Slava Rusă.

Proiectul în valoare de 31.446.728,80 lei (6.988.162 euro) va fi implementat în 38 de luni, dintre care 24 luni va dura execuția lucrărilor. Implementarea proiectului se va face de către Consiliul Judeţean Tulcea în calitate de lider de proiect în parteneriat cu unităţile administrativ-teritoriale - Comuna Sarichioi, Orașul Babadag și Comuna Slava Cercheză.

Proiectul este finanțat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale.