a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-specific-axei-prioritare-10-prioritatii-de-investitii-10-1-obiectivului-specific-10-1-apel-dedicat-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

A fost publicată varianta consultativă a Ghidului specific Axei Prioritare 10, Priorității de Investiții 10.1, Obiectivului Specific 10.1, apel dedicat ITI Delta Dunării
Adaugat la data 6 iunie 2017

Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, sprijin antepreşcolar şi preșcolar, apel dedicat Investițiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării, a fost scos în dezbatere publică, iar eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro. Dezbaterea publică va dura până în data de 11 iunie 2017, după care MDRAPFE va publica forma finală a ghidului solicitantului și va deschide apelul de proiecte.​