a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-specific-ap-8-pi-8-1-os-8-2-operatiunea-b-unitati-de-primiri-urgente-por-2014-2020-apel-dedicat-si-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

A fost publicată varianta consultativă a Ghidului specific AP 8, PI 8.1, OS 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, POR 2014-2020, apel dedicat și ITI Delta Dunării
Adaugat la data 19 mai 2017

Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de Investiții 8.1 – ”Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunatățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul Specific 8.2 – ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, apel dedicat și Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, a fost scos în dezbatere publică începând cu data de 19 mai 2017. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro. Dezbaterea publică va dura până în data de 05 iunie 2017, după care MDRAPFE va publica forma finală a ghidului solicitantului și va deschide apelul de proiecte.​​