a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-specific-ap-3-pi-3-1-operatiunea-c-iluminat-public-por-2014-2020-apel-dedicat-si-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

A fost publicată varianta consultativă a Ghidului specific AP 3, PI 3.1. Operațiunea C – Iluminat public, POR 2014-2020, apel dedicat și ITI Delta Dunării
Adaugat la data 2 mai 2017

Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Priorității de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea C – „Iluminat public”, aferent apelurilor dedicate celor 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, a fost scos în dezbatere publică până în data de 16 mai 2017. După această dată, AM POR din cadrul MDRAPFEE va publica forma finală a ghidului solicitantului și va deschide apelul de proiecte.​