a-fost-publicata-varianta-consultativa-a-ghidului-specific-ap-3-pi-3-1-operatiunea-b-cladiri-publice-por-2014-2020-apel-dedicat-iti-delta-dunarii

 Catalog-Item Reuse

A fost publicată varianta consultativă a Ghidului specific AP 3, PI 3.1. Operațiunea B – clădiri publice, POR 2014-2020, apel dedicat ITI Delta Dunării
Adaugat la data 26 aprilie 2017

Ghidul specific POR aferent Axei Prioritare 3 „Sprijinirea tranziției care o economie cu emisii scăzute de carbon”, Priorității de Investiții 3.1 „Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor”, Operațiunea B – „Clădiri publice” - apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1.B/ITI/1, dedicat Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, a fost scos în dezbatere publică până în data de 10 mai 2017. După această dată, AM POR din cadrul MDRAPFEE va publica forma finală a ghidului solicitantului și va deschide apelul de proiecte.​​​