a-fost-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-investitii-in-procesarea-marketingul-produselor-din-sectorul-pomicol

 Catalog-Item Reuse

A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol
Adaugat la data 23 iulie 2019

Vă anunțăm că pe pagina oficială de internet a AFIR (www.afir.info) au fost publicat Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” și anexele aferente sesiunii 2019.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

  • modernizarea și crearea de unități de procesare;
  • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
  • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
  • îmbunătățirea controlului intern al calității;
  • creșterea numărului de locuri de muncă;
  • scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această submăsură sunt:

  • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
  • Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Solicitanții care prevăd prin proiect investiții amplasate pe teritoriul de implementare al Instrumentului Teritorial Integrat  sunt eligibili pentru finanțare în cadrul acestui apel de depunere proiecte.

Detalii privind SPRIJINUL NERAMBURSABIL și condițiile de finanțare prevăzute în Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”​