a-fost-publicat-ghidul-de-finantare-pentru-sm-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole

 Catalog-Item Reuse

A fost publicat Ghidul de Finanțare pentru sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole
Adaugat la data 23 august 2018

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet,www.afir.info ghidul de finanţare pentru sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, apel naţional cu o alocare de peste 300 de milioane de euro, fonduri la care au acces şi potenţialii beneficiari din teritoriul ITI.

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.

Ghidul de finanțare pentru sM 4.1 poate fi consultat accesând link-ul:

​PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.1 este de 25 puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

Sector zootehnic

-50 de puncte (03.09 – 30.09.2018)

-40 de puncte (01.10 – 31.10.2018)

-30 de puncte (01.11 – 30.11.2018)

-25 de puncte (01.12 – 31.12.2018)

Sector vegetal

-90 de puncte (03.09 – 30.09.2018)

-85 de puncte (01.10 – 31.10.2018)

-80 de puncte (01.11 – 30.11.2018)

-75 de puncte (01.12 – 31.12.2018)

-70 de puncte (01.01 – 31.01.2019)

-65 de puncte (01.02 – 28.02.2019)

-25 de puncte (01.03 – 31.03.2019)

Ferma de familie și ferma mică

-80 de puncte (03.09 – 30.09.2018)

-75 de puncte (01.10 – 31.10.2018)

-70 de puncte (01.11 – 30.11.2018)

-65 de puncte (01.12 – 31.12.2018)

-60 de puncte (01.01 – 31.01.2019)

-55 de puncte (01.02 – 28.02.2019)

-25 de puncte (01.03 – 31.03.2019)

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 03 septembrie 2018, ora 09:00.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1 sector zootehnic este 31 decembrie 2018, ora 16:00 și respectiv 31 martie 2019,ora 16:00 pentru sM4.1 sector vegetal, ferma de familie și ferma mică.
Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită, când procentul proiectelor depuse depășește 200% dar nu mai puțin de 5 zile.

În conformitate cu prevederile procedurii operaţionale de avizare pentru conformitatea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării(SIDD DD):

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate din PNDR pot depune dosarul cererii de avizare în format hârtie la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea  sau în format electronic (documentele semnate în original si scanate  în format PDF), prin e-mail la adresa: office@itideltadunarii.com.

Dosarele de avizare se pot depune începând cu data publicării pe site-ul AFIR a Ghidului Submăsurii în forma finală.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus și înregistrat la sediul ADI ITI DD cu cel puțin șapte zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a cererilor de finanțare.

 Dosarul cererii de avizare a solicitantului va conține următoarele documente:

  • Cerere de avizare (Anexa nr. 1), în două exemplare originale
  • Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul (Anexa nr. 2), într-un exemplar original și pe suport electronic în format editabil
  • Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (Anexa nr. 3), într-un exemplar original