Promovarea-protejarea-drepturilor-copilului-CERV2021

 Catalog-Item Reuse

Oportunitate finanțare C.E. – Promovarea și protejarea drepturilor copilului (CERV 2021)
Adaugat la data 13 mai 2021

Programul CERV Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021-2027 are un buget de 1.55 miliarde euro pentru următorii 7 ani. Pentru perioada 2021-2022 bugetul CERV este de 292 milioane euro. Programul are 4 piloni:

 1. Promovarea și protejarea valorilor UE
 2. Promovarea drepturilor, non-discriminării și a egalității, inclusiv egalitatea de gen 
 3. Participarea și implicarea cetățenilor
 4. Daphne – prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor.


Apelul "Promovarea și protejarea drepturilor copilului CERV-2021-CHILD" – detalii aici:

 • Finanțator – Comisia Europeană, DG Just
 • Buget disponibil: 2.160.000 Euro, cu posibilitatea de a fi mărit cu 20%
 • Grantul minim este 75.000 Euro.
 • Deschidere apel: 20 aprilie 2021
 • Închidere apel: 7 septembrie 2021
 • Evaluare proiecte depuse: septembrie – ianuarie 2022
 • Anunțarea rezultatului evaluării: ianuarie – februarie 2022
 • Semnarea contractelor de finanțare (acorduri de grant): martie – mai 2022

 

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice publice sau private din statele membre UE
 • Este obligatorie existența unui parteneriat de minim 2 organizații aplicante
 • Solicitanții care sunt entități generatoare de profit pot aplica numai în parteneriat cu o entitate publică sau cu o entitate non-profit
 • Proiectele pot fi naționale sau transnaționale

 

Obiectivul apelului de proiecte este stabilirea, îmbunătățirea și definirea unui cadru adecvat pentru mecanismele existente sau cele noi care asigură participarea copiilor la nivel local. În acest proces se va respecta echilibrul de gen și reprezentarea copiilor de diverse vârste. Mai mult, obiectivul acestui apel este să sprijine acțiuni concrete care pot răspunde nevoilor copiilor în perioade de criză și de pandemie.

 

Obiectivele specifice ale acestui apel de proiecte sunt:

 • Includerea copiilor în procesul de luare a deciziilor cu privire la măsurile de răspuns la pandemie
 • Identificarea, în colaborare cu copii, a activităților și serviciilor care au fost cele mai afectate de măsurile de răspuns la pandemie
 • Implicarea copiilor în crearea mecanismelor de suport pentru copii în eforturile de a depăși impactul negativ al pandemiei Covid 19.

 

De exemplu, copiii ar putea concluziona că anularea taberelor de vară sau a excursiilor școlare a avut un impact negativ semnificativ și ar putea propune alte modalități de petrecere a timpului, în conformitate cu regulile de siguranță.

Un alt exemplu ar fi nevoia de a adapta serviciile publice locale în scopul protejării sănătății și siguranței copiilor în situațiile de carantinare sau închidere a școlilor. În acest sens, se pot crea sau consolida centre de suport în cadrul școlilor, grupuri de sprijin peer-to-peer, etc.

Consultarea copiilor ar putea să se realizeze prin focus grupuri, sondaje online, discuții în cadrul școli, reuniuni ale unui consiliu local al copiilor – instrumente care să conducă la dezvoltarea, prin implicarea copiilor, de politici publice pentru diferite domenii – sectorul public, educație, sănătate, etc.

 

Activități eligibile:

 • Evaluarea lecțiilor învățate din impactul pandemiei Covid 19 asupra drepturilor copiilor
 • Furnizarea de recomandări pentru integrarea drepturilor copiilor în politicile publice care sunt formulate ca răspuns la situații de urgență / criză la nivel național sau local, cu respectarea echilibrului de gen
 • Sondaje, consultări, focus grupuri și alte tipuri de reuniuni online și (dacă este posibil) offline prin care să se asigure participarea copiilor la evaluarea impactului pandemiei
 • Analiza input-ului primit de la copii
 • Dezvoltarea de noi proiecte și inițiative pentru copii care iau în considerare nevoilor și opiniile exprimate de copii în timpul consultărilor
 • Consolidarea capacității, instruire, campanii de informare pentru autoritățile locale cu responsabilități relevante
 • Creșterea conștientizării autorităților locale cu privire la drepturile și nevoile copiilor
 • În colaborare cu copii, definirea, stabilirea și / sau consolidarea mecanismelor de sprijin pentru copiii cei mai afectați de situația creată de pandemia Covid-19.
 • ​​Toate măsurile sau acțiunile rezultate din proiectele finanțate trebuie să derive în mod direct din consultările cu copiii.

Termen depunere cereri = 7 septembrie 2021

Mai multe detalii aici.

Sursa: Comisia Europeană, roagora