PoIDS-raspunsuri-SDL

 Catalog-Item Reuse

PoIDS: răspunsurile la propunerile și observațiile formulate în cadrul procesului de consultare publică aferent ghidului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”
Adaugat la data 16 august 2023

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 a publicat răspunsurile la propunerile și observațiile formulate de petenți în cadrul procesului de consultare publică aferent ghidului solicitantului condiții specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”.

Răspunsuri – GS _ „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”