PoIDS-ghidul-solicitantului-servicii-de-sprijin-reintegrare-sociala-dependenta-de-droguri

 Catalog-Item Reuse

PoIDS: Ghidul Solicitantului Servicii de sprijin și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanelor care se confruntă cu dependența de droguri sau alcool, în consultare publică
Adaugat la data 23 mai 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Servicii de sprijin și reabilitare pentru reintegrarea socială a persoanelor care se confruntă cu dependența de droguri sau alcool,  apel de proiecte non-competitiv finanțat din Prioritate: P08. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile

Solicitant eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este Agenția Națională Antidrog.

Parteneri eligibil în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte:

 • Ministerul Muncii Și Solidarității Sociale
 • Ministerul Sănătății
 • Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,
 • Ministerul Educației
 • Institutul Național de Sănătate Publică
 • Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
 • autoritățile administrației publice locale
 • societatea civilă (furnizorii privați de servicii sociale, psihologice)
 • ONG-uri

Activități eligibile:

 • Creșterea gradului de informare a populației
 • Dezvoltarea rețelei de servicii destinate persoanelor dependente
 • Identificarea persoanelor consumatoare de alcool și droguri aflați atât la debutul consumului, cât și la nivel de consum problematic/regulat
 • Activități de sprijin destinate grupului țintă - persoanele care se confruntă cu dependența de droguri
 • Activități complementare de sprijin destinate grupului țintă
 • Formarea specialiștilor care furnizează servicii pentru persoanele consumatoare de droguri, alcool, substanțe sau cu probleme de comportament  provocate de dependență

Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.poids@mfe.gov.ro până la data de 10.06.2024.


GS CS 8.2 Adictii _ forma consultativă