PoIDS-calendar-evenimente-informare-promovare

 Catalog-Item Reuse

PoIDS: Calendarul privind evenimentele de informare și promovare la nivel regional aferent apelului de proiecte „Sprijin pentru autoritățile publice locale în vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale”
Adaugat la data 9 iulie 2024

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 a publicat Calendarul privind evenimentele de informare și promovare la nivel regional cu rolul de a sprijinii beneficiarii interesați în elaborarea unor cereri de finanțare mature în cadrul apelului de proiecte apelului de proiecte „Sprijin pentru autoritățile publice locale în vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale", Prioritatea 3 – Protejarea dreptului la demnitate socială.

Calendarul privind evenimentele de informare și promovare la nivel regional